Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Setkání zastupitelů 26.10

Zdravím občany Slap. Jako zvolený zastupitel naší obce jsem se v souladu s přáním lidí, kteří mi dali ve volbách důvěru, některých kolegů z našeho sdružení a také v souladu se svým přesvědčením rozhodl zřídit tento informační blog, kde Vás budu trochu více seznamovat s tím, co se na obci řeší a jakým směrem se bude ubírat jednání zastupitelstva.

Jak si každý může všimnout, stávající informace o činnosti zastupitelstva a vedení obce jsou shrnuty do velmi stručných zápisů ze zasedání a případně jsou vidět některé výsledky v praxi. To považuji za nedostatečné a v době internetu být odkázán na návštěvu OÚ či veřejného jednání zastupitelstva také poměrně archaické.

Věřím, že informovanost a angažovanost lidí je minimálně na komunální úrovni cestou k oné moderní otevřené společnosti kterou si tak často berou do úst politici z vyšších pater (bohužel si tuto otevřenou společnost pouze berou do úst, stráví ji a nám z těch vyšších pater padá něco jiného na hlavy).

Řada lidí asi ví, že zastupitelé a vedení obce Slapy se schází pravidelně na neformálních setkáních, kde je obvykle dojednán program veřejného zasedání zastupitelstva a řešeny hlavní body tohoto zasedání a obvykle jsou návrhy předběžně schváleny dle čehož vypadá následné hlasování na veřejném zastupitelstvu, které je následně trochu formální. Krátký report jsem si připravil do tohoto blogu.

První setkání nových (a staronových) zastupitelů proběhlo dne 26.10.2010 od 18.00 U Neužilů. Organizace proběhla trochu chaoticky, takže jsem se o schůzce dozvěděl v Praze, kde jsem byl pracovně vázán asi v 17,30 ten den. No dorazil jsem k Neužilům asi ve 20.15, přítomna byla většina zástupců naší obce, chyběl pouze p. Pešek. Po krátkém vysvětlování o průběhu organizace jsem byl seznámen s již prodiskutovaným návrhem rozdělení funkcí v novém vedení obce:

Starosta: František Neužil

Místostarosta: Miloslav Janda

Kontrolní výbor: Antonín Buriánek, Tomáš Rosenberg, Jiří Pešek

Finanční výbor: Ivan Kotrč, Vosmík František, Domes František

Dále probíhala diskuse o provozu ČOV, která je provozována spol. BVS Aqua, ovšem panují pochybnosti o výhodnosti tohoto uspořádání pro obec. Je zřejmě pravdou, že naše obec nijak nevybočuje s hodnot průměrné výše stočného v okolí, ovšem některé aspekty provozu ČOV se nám nelíbí – úniky kalů, nákupy některých zařízení na ČOV apod. P. Kotrč a já jsme tedy navrhli výhledově spolupráci s BVS Aqua ukončit. P. Vosmík zmínil výhodnost stávajícího stavu pro obec, kdy rizika jsou na straně provozovatele a obec dostává za ČOV nezanedbatelný nájem (ten ovšem provozovatel pouze rozpočítal mezi občany platící stočné). Základem pro další rozhodování tak bude kvalifikované posouzení stavu ČOV, zda je možno ji provozovat bez větších rizik ve vlastní režii, ponechat stávající stav, či oslovit jiného provozovatele.

Další diskuse (velmi krátce o zaměstnancích obecního úřadu) musela být prakticky ukončena kvůli pozdní večerní hodině.

Doufám, že tato forma poskytování informací o naší činnosti bude brána jako konstruktivní a přínosná nejen pro naší další práci, ale i pro občany a věřím, že přispěje i zapojení některých dalších lidí do dění v obci. Takže zatím nashledanou... nejpozději 10.11. na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva. Kdokoliv by měl nějaký konkrétní dotaz, pište. 7.11.2010 Tomáš Rosenberg.

 

Aktualizováno (Dne 12.11.2010 - 13:38)

 

Komentáře  

 
# TitulekDavid Kozák 2010-11-09 13:47
Zdar Tome,
Doufám, že v této snaze vydržíš. Určitě do těch informací vneseš trošku toho zákulisí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit