Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Rekonstrukce školy, KD 3.12.2010

Po neuspokojivém výsledku jednání kontrolního výboru ze dne 1.12. jsme se dohodli s Ing. Buriánkem, že se zúčastníme jednání o postupu stavby za účasti všech zainteresovaných stran (realizační společnost, obec, projektant, stavební dozor za obec - nepřítomen).

Z tohoto jednání se vyklubal již 3. kontrolní den (dle původních informací se žádné kontrolní dny nekonaly) na stavbě (vyžádal jsem si zápisy z prvních dvou kontrolních dnů). Ještě před jeho započetím jsem se byl podívat na stavební deník, který je nedílnou součástí stavby a měl by být stále k dispozici. Stavební deník na místě nebyl, dostal jsem informaci, že je u jednatele firmy, který ho přiveze na jednání kontrolního dne. Vlastní jednání začalo obhlídkou stanoviště. Laicky lze nový krov označit za dobře provedený, vzhledem k počasí jsem nepozoroval žádný větší průnik vody pod provizorní zaplachtování. Na staveništi bylo řešeno umístění střešních oken v krovu, které nelze provést přesně podle projektu a od projektanta jsme si nechávali (já a p. Janda) vysvětlit některé provedené změny stavby (viz. dále).

Poté jsme se přesunuli do budovy úřadu, kde jednání pokračovalo. Vzhledem k doposud obtížně získávaným informacím o projektu jsem se teprve na tomto jednání dozvěděl řadu skutečností a začal se orientovat.

Nejprve tedy některé základní údaje:

Pro akci byl vypracován projekt pro stavební povolení - projektant p. Hoznourek. Projekt je velice stručný a narychlo připravený, bohužel je to jediný podklad pro výběrové řízení a realizaci akce.

Na základě projektu bylo provedeno výběrové řízení, byly předloženy 2 nabídky, spol. VS Real s.r.o. (cca 7,2 mil.) a STOPIN s.r.o. (vítěz za cca 5,8 mil.). To proběhlo v srpnu 2010.

Spol. STOPIN zahájila činnost v září. Jako stavební dozor byl jmenován p. Dřížďal, který tuto činnost žádným způsobem nevykonává.

Pro akci není vypracován prováděcí projekt.

Dne 27.9. se konal 1. kontrolní den za účasti starosty, projektanta a zástupců realizační společnosti. Na tomto KD byla učiněna některá pro mne nepochopitelná rozhodnutí zcela proti smyslu projektu. Jednalo se především o nerealizaci celé řady věcí, z nichž nejzásadnější bylo ponechání stávajícího krovu. Pozitivní pak bylo rozhodnutí o bourání nevyužitých komínů, které nebylo v projektu (to považuji za akceptovatelné vícepráce). To že by měl být ponechán stávající krov jednak odporovalo celému principu stavby (a pravděpodobně i ohrozilo splnění dotačních kritérií) vedlo k nesouhlasu některých členů zastupitelstva (co vím tak Buriánek, Kotrč, Horáček) s tímto postupem a hned dne 1.11. byl svolán další kontrolní den.

1.11. 2010 se konal 2. kontrolní den. Toho se zúčastnil pouze starosta a zástupce realizační společnosti. Obec zde jako objednatel požaduje provedení kompletní výměny krovu dle projektu (což lze považovat za nápravu předchozí chyby). Dodavatel stavby vyčíslil dosud provedené práce (tím je myšleno na starém krovu) na cca 84 tis. Kč. Dále vyčíslil vícenáklady ve výši 336 tis. Kč za práce nad rámec projektu (což se mi zdá poměrně dost za ubourání 3 komínů), které se obec zavazuje uhradit (?????????). V zápise je dále rozhodnutí, že proti projektu nebude realizován železobetonový věnec (v zápise není zmínka o konzultaci s projektantem či statikem, projektant na můj dotaz konstatoval, že tak rozhodl na základě odborného odhadu). Zápis dále konstatuje přerušení prací do 46. týdne, čehož jsme si všichni všimli (bez uvedení důvodu).

3. Kontrolní den proběhl za účasti: starosta, místostarosta, p. Buriánek, p. Rosenberg, p. Vosmík, projektant a zástupci spol. Stopin s.r.o. Stavební dozor se jednání opět neúčastnil!!

Byla projednána technická řešení probíhající stavby a to: umístění střešních oken, vstupní dveře školy, tvar nových oken školy, uchycení hromosvodu. Tyto činnosti se na celkové ceně stavby neprojeví. Dále byly řešeny položky spojené s navýšením ceny díla a to instalace protisněhových zábran do střechy (cca 50 tis. navíc) a komínové lávky (cca 30 tis.). Obě tyto položky nejsou v původním projektu (ten uvažoval se zachováním všech komínů a ponechání komínové lávky.

Vzhledem k opět diskutované položce vícenákladů z předchozího KD bylo rozhodnuto, že spol. STOPIN předloží rekapitulaci jak víceprací, tak především méněprací, jelikož řada položek původního rozpočtu nebyla realizována (např. železobetonový věnec, apod.). Rekapitulace bude předložena do 10.12.2010.

Na závěr jednání jsem požádal starostu o předložení smlouvy se spol. STOPIN, ale byl jsem odkázán na návrh smlouvy přiložený k nabídce. Podepsaná smlouva nebyla na úřadě, domluvili jsme se na jejím dodání na zasedání zastupitelstva 8.12.2010.

Průběh stavby hodnotím zejména v počáteční fázi jako nestandardní – tedy minimálně do termínu 3 KD. Budeme trvat na tom, že na každém kontrolním dni bude přítomen zástupce kontrolního výboru. Dále budeme trvat na výměně stavebního dozoru, který svoji činnost vůbec nevykonává (doufám, že za ni není nijak finančně hodnocen - ověříme), kontrolní dny by se měly konat pravidelně a celkově je nutno zlepšit úroveň dokumentace stavby. Doufám i v konstruktivnější přístup starosty při poskytování informací o projektu.

 

Aktualizováno (Dne 08.12.2010 - 19:58)

 

Komentáře  

 
# to je sílanegolf 2010-12-13 07:15
Tady je nejlépe vidět,jak byl nutný čerstvý vítr do zahnojených obecních vod.Pan Dřízhal doposud "vyhrával" všechna výběrová řízení na stavby v obci.A asi byl zvyklý na podobný přístup stav.dozoru,který nyní předvádí sám.

Nenapadá někoho způsob,jakým tyto stránky dostat mezi lidi? Tak aby se dozvěděli o skutečném fungování obce,potažmo starosty?Přes Slapský web to asi nebude průchodné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# to je sílaDavid Kozák 2010-12-14 13:24
Na Slapském webu je informace o těchto stránkách, ale pouze v přístupné sekci fóra. Jinak asi viditelně pouze agitací. Ten kdo se chce zajímat si informace najde. Možná pomůže zaindexování na hlavních vyhledavačích.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit