Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Zasedání zastupitelstva 8.12.2010 od 19.00

Hlavním bodem zasedání (i když ne dle délky projednávání) bylo schválení rozpočtu obce na rok 2011. Rozpočet byl schválen tak, jak jej připravil Finanční výbor a jak byl vyvěšen. Nejsem schopen toto téma nějak hlouběji uchopit. Rozpočet počítá nad rámec běžné činnosti s dokončením rekonstrukce školy, dále s realizací úpravny vody z přehrady, opravou několika komunikací (hlavně v Přestavlkách) a dokončením chodníků.

Dále jsme schválili záměr prodeje 2 parcel u chat za cenu 600 Kč/m2, záměr požádat o dotaci z programu rozvoje venkova (na komunikace, souhlas zastupitelstva je nutný pro spolufinancování), novou vyhlášku o poplatku za odpady pro rok 2011 (vyhláška je beze změny oproti loňskému roku, její opětovné schválení je administrativní nutností).

Rovněž proběhlo schválení rozpočtového opatření pro rok 2010 upravující rozpočet tak, aby zahrnoval vyšší příjmy obce, než předpokládal návrh rozpočtu. Tyto příjmy byly vyšší o cca 1,8 mil. Administrativa tohoto opatření je relativně komplikovaná. Co jsem pochopil, tak se z navýšeného příjmu cca 1 mil. Kč utratil (např. za chodníky) a 0,8 mil. Kč zbylo pro další období.

Schválili jsme i záměr koupit pro SDH Slapy terénní užitkový automobil (je uvažován ojetý), poté co byla prodána Tatra a je právě prodávána dodávka Isuzu. P. Domes poznamenal, že tento záměr není zahrnut do právě schváleného rozpočtu, což je lehce nedotažené. V rámci diskuse jsme se shodli, že v případě realizace nákupu, bude provedeno rozpočtové opatření.

Dlouhá diskuse se vedla o rekonstrukci školy. Jako kontrolní výbor jsme zastupitelstvu předložili zprávu o činnosti, která byla provedena v rámci kontroly průběhu rekonstrukce školy. V této zprávě jsme prezentovali některé nedostatky v průběhu stavby a návrh na jejich odstranění. Místostarosta nejprve provedl právní rozbor toho, že podobnou činnost není kontrolní výbor oprávněn vykonávat, ale zároveň přednesl návrh, aby zastupitelstvo toto pověření odhlasovalo. To se také stalo. Kontrolní výbor je tedy zastupitelstvem pověřen vykonávat kontrolu průběhu rekonstrukce školy.  (Co se týče oprávněnosti činnosti KV, tak jsem se díval na starší záznamy o činnosti předchozího KV na úřadě a ten prováděl obdobnou kontrolu. V zákonech je činnost KV definována pro člověka bez právního vzdělání ne zcela srozumitelně. Zákon definuje KV jako iniciativní a kontrolní orgán obce, jemuž je zákonem stanovena povinnost kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem, kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce). Na to navázala i  diskuse o náplni činnosti Finančního výboru, kde p. Domes také upozornil na nejasnost jeho kompetencí. Starosta na zasedání přinesl i dříve požadovanou smlouvu o dílo se spol. STOPIN. Se starostou jsme si prodiskutovali především zatím ne zcela fungující komunikaci a předávání podkladů. Zde to tedy vidíme zásadně jinak - názor KV: podklady dodávány se spožděním, názor starosty: podklady dodávány zcela dostatečně. Zároveň nám bylo vytknuto, že jsme si měli některé věci zjistit konkrétními dotazy na realizační firmu na KD 3.12. Oponoval jsem, že aktivnější přístup ke KD nebyl možný vzhledem k tomu, že klíčové podklady jsme obdrželi až 6.12.

Ale dost kritiky, je nutno také pochválit činnost místostarosty, kterému se podařilo velmi rychle zajistit kvalifikovaný a dle dostupných referencí kvalitní stavební dozor, který by měl velmi rychle zahájit činnost.

V diskusi (za účasti zástupce spol. ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s.) byla řešena výměna pozemků obce s pozemky ve vlastnictví této společnosti. Jedná se o nevyužívanou cestu od hřiště směrem k býv. areálu "Plasty" a úsek lesní cesty u Kocáby v majetku obce za pozemek, kde je umístěn vodojem. Zatím bez jednoznačného závěru.

Obec již podala podnět orgánu státní správy na úseku myslivosti s ohledem na nadměrná stav černé zvěře.

Starosta nás dále informoval o uzavírce/omezení na silnici 102 u Vraného (viz. samostatný příspěvek).

Dále jsme diskutovali o aktuálním problému odstraňování sněhu. To opět vyvolalo další diskuzi o potřebě zaměstnance pro údržbu obce, potřebnou mechanizaci apod. Diskutující se (kromě mlčících) rozdělili na 2 tábory. Názory jsou vcelku jasné - "nejde to dělat lépe, buďme za to rádi" proti "dělejme to jinak i když to možná bude stát něco navíc".

Zasedání zastupitelstva bylo oficiálně ukončeno kolem 22 hodiny, jednání zastupitelstva nebyl přítomen žádný občan. Doufám, že se zájem občanů o dění v naší obci časem alespoň trochu zvětší.

Aktualizováno (Dne 16.12.2010 - 17:18)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit