Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Setkání zastupitelů 6.11.2011

Na úvod přeji všem úspěšný rok 2011.

Starosta svolal setkání zastupitelů za účelem odsouhlasení typu oken využitých při rekonstrukci školy. Přítomni všichni zastupitelé kromě Ing. Buriánka.

 

Zároveň byla probírána některá další témata a to omezení autobusové dopravy (zrušení některých spojů), postup obce v rámci povolovacího procesu nové výstavby ve VRÚ (obec je proti realizaci dle stávajícího projektu), proběhla debata o územním plánu a starosta informoval o nové možnosti získat dotaci na rozvoj infrastruktury - v našem případě úpravny vody.

 

Co se týká stavby školy, na jednání byly k dispozici některé základní poznatky nově ustanoveného stavebního dozoru (od 20.12.). V rámci činnosti byla provedena kontrola stávajícího stavu stavby včetně již fakturovanch nákladů a vícenákladů (bude předložena zpráva). Co se týká výběru oken byly zvažovány následující varianty:

dvojsklo s fólií (imitace dřeva zvenku)

trojsklo s fólií

dvojsklo bílé

trojsklo bílé

Vzhledem k tepelně-izolačním vlastnostem byly stavebním dozorem doporučeny varianty s trojsklem, což bylo všemi přítomnými akceptováno přesto, že se jedná o poměrně značné vícenáklady (cca 100tis). Cenu oken poměrně významně prodražuje venkovní imitace dřeva. Zde bylo hlasováno zda nebudou realizována levnější varianta bílých oken, většina se ovšem přiklonila k variantě s imitací dřeva z vnější strany (tedy nejdražší varianta, pro bílá okna pouze Janda, Rosenberg a Vosmík). Dále byl odsouhlasen vzhled vchodových dveří (nepředstavuje vícenáklady). Bylo krátce debatováno o vzhledu fasády, kde probíhá i soutěž dětí o nejlepší barvu fasády na předkreslených arších.

Starosta a místostarosta dále informovali zastupitele o postupu obce při projednávání projektu realizace nových pavilonů ve VRÚ. Základním problémem je navýšení vypouštění OV na ČOV Slapy, která je již dnes na hranici kapacity (min. hydraulicky). Obec je proti realizaci projektu, kdy by po jeho stavbě dojít k soustavnému přetěžování ČOV což by mohlo vést k zhoršení její i tak relativně problematické funkce.

Starosta dále informoval o zrušení některých spojů v rámci ROPID (bude se zřejmě týkat především linky 361). Důvodem je snížení rozpočtu pro podporu autobusové dopravy ze strany Krajského úřadu.

V další části jednání se rozvinula debata o podobě územního plánu. O jeho zrodu a důvodech proč je návrh takový jaký je toho stejně jako většina lidí asi moc nevím, tak jsem se s tématem především seznamoval. Stávající návrh územního plánu je k nahlédnutí na obecním úřadu a zároveň je podrobován procesu SEA (posouzení vlivu na životní prostředí - ekvivalentní procesu EIA). Návrh v zásadě předpokládá omezený rozsah nové výstavby, ovšem definitivní podoba může být jiná (spíše směrem k většímu omezení této výstavby). Návrh UP jsem v konkrétní podobě viděl poprvé a v nějaké podobě ho na tyto stránky umístím aby byla možná konkrétnější debata.

 

Aktualizováno (Dne 11.01.2011 - 14:27)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit