Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Zasedání zastupitelstva 13.1.2011

Zasedání zastupitelstva se konalo v malé zasedačce na obci. Jednání se zúčastnili pouze 2 občané, proto jsme se vešli. Přítomni byli všichni zastupitelé mimo p. Vosmíka, p. Kotrč a Pešek přišli s malým zpožděním.

Účelem zasedání bylo především schválit spolufinancování úpravny vody z obecního rozpočtu tak, aby bylo možné žádat o dotaci na tento projekt, což jsme na úvod provedli. Předběžný rozpočet na akci je cca 6,5 mil. Kč a bude realizována i v případě, že se dotaci nepodaří získat.

Dále bylo schváleno zřízení a složení sociálního výboru (předseda p. Hynek).

Posledním bodem oficiální části pak bylo usnesení o odmítnutí záměru zřídit vymezený prostor pro vodní skůtry a vodní lyžování na přehradě (lokalita Pod Ždáňskou horou naproti Měřínu). Záměr se nachází jak na katastru obce Slapy, kde ho již po rozhodnutí zastupitelstva není možné realizovat, tak na katastru obce Buš, která ho ovšem může schválit. To záměr posune cca o 500 m proti proudu.

Tímto byl skončen oficiální program a následovala dlouhá diskuse s následujícími tématy:

  • pořádek a úklid obce: zde byla řešena stížnost občanů na pořádek (resp. Nepořádek) na autobusových zastávkách Slapy – Motorest. Starosta popsal praxi na zastávkách Slapy - Jednota, kde se o pořádek v jejich bezprostřední blízkosti stará za symbolický poplatek p. .Neužilová. Starosta navrhl, aby byla podobná praxe zavedena i na horních zastávkách. Proč nejsou zastávky udržovány v rámci běžné údržby obce (např. p. Fialou) nebylo zodpovězeno - na tuto činnost nemá čas. Ještě jsem někde zaslechl, že povinnost starat se o zastávky má dopravce – kdo o tom ví více, může napsat. Starosta také tlumočil stížnost na nedostatečný odvoz odpadu ze Skalice, tu tedy považuji za nepříliš opodstatněnou – jednak technicky vzhledem ke sněhové pokrývce nebylo možno svoz provést a také je nutno konstatovat nekázeň občanů a chatařů, kdy jsou kontejnery obestaveny velkoobjemovým odpadem. Svozová firma automaticky nemusí odpad odvézt. Byla dohodnuta JARNÍ BRIGÁDA.

  • daň z nemovitosti: byla diskutována možnost zvýšit daň z nemovitosti pro chaty tak, aby neproběhlo zvýšení daně pro stávající obyvatele. Bohužel selektivní zvýšení daně není možné, je možné pouze vymezit územní oblasti s různou sazou daně (tj. např centrum obce s nižším koeficientem, okraje s vysokým podílem chatové zástavy s vyšším).Je ovšem zřejmé, že pro některé stávající občany by tento systém byl nesravedlivý. Struktura vybírané daně bude konzultována z FÚ.

  • nová výstavba: starosta představil 2 žádosti o vyjádření obce: p. Káš, realizace na okraji obce (směrem k Rovínku), zamítnuto, leží mimo zastavitelné území, p. Najman na stávajícím st. pozemku, v zastavitelném území – bude pravděpodobně s určitými podmínkami povoleno

  • škola: ptal jsem se starosty, zda již stavební dozor předložil slíbenou zprávu k vyúčtovaným pracím a vícepracím za rok 2010 (zatím nikoliv) a na zprávu spol. Stopin k témuž (zatím rovněž nikoliv).

  • ČOV: informoval jsem zastupitele o dohodnuté návštěvě potenciálního nového provozovatele ČOV. O ČOV jsme se dále bavili v souvislosti s navýšením vypouštěného množství z VRŮ a možnostech dalšího rozšíření ČOV včetně jejího financování.

  • územní plán: v návaznosti na debatu jednak o nové výstavbě a rozvoji obce jsme se dostali k diskusi o stavu zpracování územního plánu. Zde jsem se domníval na základě předchozích informací, že probíhá proces SEA (posouzení vlivu plánu na životní prostředí – je to jako EIA, ale pro plány a koncepce, nikoliv pro stavby). Byl jsem tedy překvapen, že je teprve zpracovávána dokumentace SEA společností, která ÚP zpracovává. Přítomní občané se ptali na některé podrobnosti z ÚP, ovšem starosta i místostarosta poskytovali značně vyhýbavé odpovědi. Vzhledem k tomu, že návrh ÚP pro který je v současnosti zpracovávána dokumentace SEA, se na obecním úřadě nacházel, navrhl jsem jeho předložení přítomným občanům. To bylo zamítnuto s odůvodněním, že se zatím nejedná o veřejný dokument. Namítl jsem, že na OÚ by měly být všechny dokumenty veřejné a rozproudila se dosti dlouhá debata, která pokračovala i po odchodu přítomných občanů. Zastávám názor, že by dokumentace měla být přístupná v každé fázi zpracování, což by umožnilo jednak dostatečnou diskusi a dále zpracování obecně přijatelného návrhu ÚP. Nikoliv jak se děje nyní zpracovávat drahé odborné dokumenty (SEA) na návrh ÚP, který má být dle tvrzení starosty, místostarosty a některých zastupitelů dále předložen veřejnosti až po zpracování těchto dokumentů s čímž zásadně nesouhlasím. Příklad http://info.ricany.cz/mesto/priprava-noveho-uzemniho-planu. Netvrdím, že zrovna v Říčanech to dělají všechno nejlépe, ale prezentovaný postup z odkazu považuji za transparentnější než Slapské tajnosti.

 

Aktualizováno (Dne 27.01.2011 - 10:17)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit