Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Tak různě za únor, ČOV + jedna pani povídala

 

Vzhledem k neuspokojivému stávajícímu provozu ČOV (např. zápach) jsme se rozhodli získat konkrétní data od jiných provozovatelů. Na základě dohody se starostou a místostarostou jsem zorganizoval návštěvu zástupců 2 provozovatelských splečností (1.SčV Příbram a VHS Benešov).

Návštěva obou zájemců proběhla postupně 3.2.2011 za účasti starosty a byla spojena i s návštěvou lokality - tedy ČOV. Zástupci obou společností shodně potvrdili negativní zkušenosti s naším stávajícím provozovatelem (jelikož již řadu ČOV po něm přebírali) a přislíbili zaslat orientační nabídku svých služeb do konce února. Spol. 1SčV požádala starostu o zaslání doplňujících údajů ke stávajícímu provozu, ty měl starosta dodat do 21.2.2011.

Pro občany může být zajímavou informací sdělení pracovníků 1. SčV, že se chystá úprava zákona vedoucí nepřímo ke zvýšení ceny stočného. V součanosti je nám stočné fakturováno na základě paušálu, který je nastaven na určité množství odpadní vody produkované 1 člověkem. Toto množství je nastaveno poměrně vysoké, což je výhodné pro provozovatele, který má velké množství fakturované vody a kryje mu to např. balastní vodu. Množství ovšem bude vyhláškou sníženo a provozovatel bude muset snížení paušálu kompenzovat zvýšením ceny.

Dále tento příspěvek bude částečně jedna paní povídala. 15.2. se konala pracovní porada na Úřadě. Nemohl jsem se zúčastnit a moje výzva, aby někdo z kolegů zveřejnil základní informace o průběhu jednání nějak vyšuměla.

Co vím, tak se řešila rekonstrukce školy, spor z VRÚ (ve sporu jde o záměr VRÚ stavět nový pavilon s čímž obec Slapy nesouhlasí. Správně poukazuje na zvýšení již tak velké produkce odpadní vody z VRÚ a následné hrozící přetížení stávající ČOV. V současnosti probíhá jednání o možnostech kompenzace ze strany VRÚ – např účast na investici do nové linky ČOV) a dále starosta informoval ostatní o návštěvě potenciálních provozovatelů ČOV. Vyvstaly také nové skutečnosti při tvorbě územního plánu – zde prostě nemám dost informací, ale jde o přesnější regulativy navržených rozvojových zón, takže ÚP asi jen tak nebude.

 

Aktualizováno (Dne 07.03.2011 - 08:06)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit