Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Schůzka sdružení 9.3.2011

Po relativně dlouhé době jsme se rozhodli sejít v širší skupině – tedy i členové sdružení a kandidáti, kteří neuspěli v říjnových volbách. Cílem bylo jednak shrnutí činnosti, informování ostatních o činnosti zastupitelů a byla řešena i další témata.

Účastnili se: Ing. Antonín Buriánek, Ing. Tomáš Rosenberg, Ivan Kotrč, Jan Vebr, David Kozák, Michael Horáček a Ing. Zoran Jakovljevič.

Na úvod proběhla diskuse o výsledku voleb a příčinách volebního neúspěchu. Ing. Rosenberg konstatoval nedostatečně prezentovanou činnost minulých zástupců sdružení v zastupitelstvu a špatnou komunikaci s občany. Z minulé činnosti zastupitelů tak nejenom nebyla zřejmá jakákoliv iniciativa zástupců sdružení v zastupitelstvu, ale ani případné  pozitivní výsledky jejich činnosti.

V obecné diskusi zastupitelé informovali ostatní členy o postupu rekonstrukce školy. Následně p. Horáček vyjádřil pochybnost o umístění budovy Golfového multifunkčního objektu. Dle jeho tvrzení (potvrdil. p. Vebr a Buriánek) byla v minulém období zastupitelstvu prezentována jeho jiná podoba a umístění (nikoliv na horizontu) na základě čehož byl záměr zastupiteli podpořen. Ing. Rosenberg ovšem konstatoval, že stávající stavba je realizována plně v souladu s projektovou dokumentací schválenou SÚ Štěchovice. Ta je dostupná na OÚ Slapy.

Následně proběhla diskuse k stávající podobě návrhu UP a postupu jeho přípravy. Účastníci schůzky se shodli na nutnosti s postupem prací více seznamovat veřejnost, což je v souladu s volebním programem sdružení. Zastupitelé na následujícím zastupitelstvu vyvolají diskusi a hlasování o zveřejnění postupu prací a dosud zpracovaného návrhu UP obce Slapy.

P. Kotrč a p. Kozák informovali ostatní o své činnosti v rámci rekonstrukce školy, kde p. Kozák jako IT odborník spolu s p. Kotrčem provedli revizi a návrh uspořádání budoucí počítačové sítě v rekonstruovaných učebnách.

P. Vebr se v návaznosti na tuto diskusi dotázal p. Kozáka na náklady spojené s provozem obecního webu (cca 60 tis/rok, provozuje Z. Neužil). Pan Kozák konstatoval, že se jedná o cenu relativně běžnou, ovšem vzhledem k činnosti (vyjádřenou hodinami práce), která je s běžným provozem stránek (vkládání dokumentů – ne zrovna „user friandly“ *.pdf a zpráv) spojena ji již lze považovat za vysokou. Ing. Buriánek poznamenal nevyužití rekalmního potenciálu stránek.

Ing. Rosenberg informoval ostatní členy o postupu řešení situace s ČOV – zejména o aktuálním problému se zápachem a o jednání se zástupci jiných provozovatelských společností a zpoždění dodávky jejich nabídek. V diskusi k tématu jsme řešili i krajní možnost – stížnost na provozovatele - na zápach vznikající jeho činností podanou k ČIŽP.

Po shrnutí dosavadní činnosti jsme se dohodli jsme se připravit na každé jednání zastupitelstva připravit vlastní návrhy pro řešení aktuálních témat, případně řešení dílčích problémů – výjimky ze stavební uzávěry, návrhy na změny v činnosti obce apod.

 

Aktualizováno (Dne 28.03.2011 - 16:05)

 

Komentáře  

 
# Doplnění k webu obce ...David Kozák 2011-03-28 16:22
K výše uvedené částce za provoz webu obce jen doplním, že tato částka se mi zdá přiměřená jako komplexní služba. Jelikož nemám informace, co je z této částky celkem hrazeno, nemohu posoudit výhodnost provozu jako celku. Navíc jsem přesvědčen, že tvorbu obsahu musí zvlánout přímo pracovník OÚ.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit