Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Prezentace návrhu UP - výstupy

Po delší době aktualizuji informace na webu. Bohužel jsem z důvodu pracovního vytížení a delší nemoci neměl energii doplňovat články a informace a nikdo jiný se toho jaksi neujal.

Poměrně zásadní událostí podzimu bylo uskutečnění prezentace Návrhu územního plánu obce Slapy nad Vltavou, který je připravován již cca 3 roky. Prezentace byla oznámena na internetu obce, nástěnce obce a našem webu. Prezentace proběhla v budově MŠ a ZŠ Slapy a účastnilo se ji kromě zastupitelů 26 občanů a pověřený zástupce společnosti Alstaedter Investments.

Představení koncepce provedli starosta a místostarosta, z fóra zaznělo několik dotazů a to tyto: zda pozemek s vydaným územním rozhodnuím o umístění stavby musí být do UP zařazen jako stavební – musí a zda je možné návrh územního plánu zveřejnit. JUDr. Janda konstatoval, že nioliv a použil stejnou argumentaci jako při projednávání tohoto bodu na zastupitelstvu (jaro 2011, kde v hlasování bylo rozhodnuto že návrh není možné prezentovat). Zde si nadále myslím, že zveřejnit tento návrh možné je viz. konec článku.

Atelier U24 (firma, která UP vypracovává) v době prezentace neměla připravenou finální podobu textové části, tato textvá část prakticky prezentována nebyla. V textové části je specifikována min. Veliost pozemků v jednotlivých zónách zástavby, nutnost posílení infrastruktury před započetím výstavby apod. Finální verze dosud ovšem není hotová. Další postup je takový, že poté co bude finální verze hotova bude předána ke schválení úřadům (MěÚ Černošice) a poté pokud nebude nutné udělat zásadnější úpravy bude nutno UP schválit zastupitelstvem. Vzhledem k relativně laxnímu přístupu vedení obce a atelieru U24, kterého jsem si během roku všiml ovšem nelze rychlé schválení UP očekávat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aktualizováno (Dne 09.02.2012 - 16:26)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit